Hem / Teknik Timmehus

Teknik och tillvägagångssätt
- Timmerhus

Information om Limträ

Trä är miljövänligt, hållbart och förnybart naturmaterial. Det är det enda materialet som "andas" som säkerställer fuktbalansen i ditt hem, avger behaglig svalka under varmt väder och bibehåller värmen under kallt väder. De fördelaktiga effekterna av trä på människors hälsa framgår av olika vetenskapliga undersökningar, därför skulle ett sådant hem vara en garanti för din familjs hälsa och välbefinnande.

 

Ett sådant hus byggt i trä kännetecknas inte bara av högkvalitativa material och flitigt arbete som investeras i det, utan också ansvarsfullhet för den omgivande miljön. Hus som byggs av limträ  behåller sitt ursprungliga utseende längre. Vårt limträ som vi använder oss av, är gjort av barrträd: granar eller tallar. Byggnadens väggar kommer inte att få sprickor på samma sätt och ger därför mindre värmeförlust och förbättrar husets estetik.

 

Fabriken använder sig av en teknik som bidrar till att alla brädor torkas lika mycket, vilket resulterar i att alla överflödiga kvistar tas bort. Träet hyvlas, defekter skärs bort och återigen ihopsatt genom att limma och pressa ihop. Ytterväggens tjocklek varierar från 120 mm till 240 mm.

txt_20_nordenhus_l_mbrusas.jpg
txt_20_nordenhus_m_jas.jpg

Skillnaden mellan Nordenhus trähus och andra?

  • Nordenhus erbjuder en helt och hållet nyckelfärdig produktion: att tillverka alla komponenter i konstruktionen: väggramar, tak- och golvramar, golv, paneler, inre tak- och väggbeklädnadsskivor, golv- och terrassbrädor, samt tak.

  • Det limträ som används i trähusramar är certifierade enligt de europeiska standarderna och föreskrifterna EN 14080; DIN nr 1052: 2008; EN 14081;

  • Allt använt trämaterial är FSC -certifierat. FSC är ett internationellt ansvarigt skogsbrukscertifikat.

  • Inga giftiga lim appliceras vid tillverkning av limträ.

  • Granar och tallar från Rysslands norra regioner (Arkchangelsk och Carelia) används vid tillverkning. De är mycket resistenta, har hög densitet och hartsmättnad. Träd som växt i tuffa förhållanden är mer motståndskraftiga och kvalitativa.

  • Mer än 150 husprojekt har genomförs av oss på Nordenhus.

  • Limträets längd kan nå 13,5 meter så att stora komplexa projekt kan genomföras.

Storlekar på profilerat limträ för husets väggramar

Limträet består av flera lager av virke som är sammanbundna för att kunna klippa ut de defekta sektionerna och endast använda visuellt attraktivt och mekaniskt motståndskraftigt virke. Profilering av den limmade laminerade balken formas för att säkerställa maximal väggtäthet.

txt_20_nordenhus_1_.jpg

Limträ för golv-, tak- och mellanliggande golvkonstruktioner

Olika storlekar på limträ används för andra strukturer i huset (tak, golv, mellangolv) beroende på specifikationerna för det tekniska projektet för huset.

NH1.JPG
NH2.JPG

Teknisk Specifikation

txt_21_house_construction_eng_.jpg

Värmeöverföringskoefficienter

Energiförbrukningen för träets yttre konstruktion är betydligt lägre än de andra byggmaterialen. Detta bekräftas av ”Energy efficiency monitoring project of test stands” utfört av RTU.

Limträet har den lägsta termiska motståndskraften och detta innebär att konstruktionen kan behålla värme i huset under lång tid jämfört med andra byggmaterial.

 

Genom att vi på Nordenhus har erfarenhet av att bygga timmerhus i många år, har vi samlat mycket erfarenhet och information från våra kunder och vi är medvetna om att vår hus termiska motstånd t.om. är mer effektivt än vad som anges i de tekniska parametrarna.

txt_title_smaller_txt_title_smaller_tehnolo_ijai.jpg

Teknisk process vid tillverkningen av limträ

Råvara - virke

Allt virke som används vid tillverkning av limträ kommer från Rysslands norra regioner (Arkchangelsk och Carelia) används vid tillverkning. De är mycket resistenta, har hög densitet och hartsmättnad. Träd som växt i tuffa förhållanden är mer motståndskraftiga och kvalitativa.

Bearbetning och torkning

Det sågade virket sorteras efter kvalitet och förbereds för torkning. Torkningsprocessen sker i torkningskammare från Bollman, Tekmawood, Muhlbok-Vanichek tills virket torkas till 10-12 % luftfuktighet.

Intern kvalitetskontroll av trävaror

Med hjälp av avancerad skanner Microtec Goldeneye 702 identifieras bristerna i trävaror och maskinen överför automatiskt information till maskinen som tar bort överflödiga sprickor, torra grenar, spruckna kanter på brädor och andra defekter. Därefter sorteras materialet efter hållfasthetsklasser (C16-C45) och klasseras av materialets visuella utseende.

Längdmatning

Processen att mata i längd tillhandahålls av tillverkningsutrustning Doucet Machineries. Huvudskillnaden ligger i längdmatning horisontellt så att matningsplatsen "kors och tvär" inte syns och limtreäet behåller sin estetiska, regelbundna form.

Limning i tjocklek

Materialet limmas i tjocklek av Kallesoe press, och ytan på materialet som har odefinierad längdmatning värms upp på molekylär nivå och garanterar limning av hög kvalitet.


Profilering och förlängning

Väggprofiler är utformade för att säkerställa maximal väggtäthet mot vind och konstruktionsstabilitet. Efter tillverkning av limträet förlängs enheterna i enlighet med konstruktionen och skärs hörnanslutningar och blocken för husväggar bildas. Hörnanslutningen skärs med maximal noggrannhet och garanterar idealisk densitet för hörnanslutningen.

Kvalitetskontroll

Limträet har alla nödvändiga kvalitetskontrollcertifikat för förproduktion.

Europeiska unionens överensstämmelsecertifikat EN 14081, som intygar att träkonstruktionens hållfasthet överensstämmer. Europeiska unionens överensstämmelsecertifikat EN 14080 som certifierar de limmade konstruktionernas operativa egenskaper och konstruktioners hållfasthet. MPA-certifikat utfärdas av Otto-Graf-Institut, Stuttgart, Tyskland. Alla limmade konstruktioner är också certifierade för den japanska marknaden enligt standarden JAS GLT 1152.

FSC - skogsförvaltningsrådscertifiering

Alla produkter har FSC -certifikat som bekräftar att principerna för miljövänlig timmeravverkning och skötsel följs i hela timmerhanteringsprocessen "från skogsavverkning till konsument". EU: s ekologiska certifikat E1 bekräftar materialens organiska renhet.

Tillverkning

Limträet tillverkas på moderna produktionslinjer som överensstämmer med Europeiska kvalitetsstandarder och hela produktionsprocessen är certifierad.